top of page

RADIORUMSKLOCKAN - RADIOTYSTNADENS BEVAKARE

Någon har kanske funderat över varför vissa fartygsklockor har röda och gröna sektorer markerade på urtavlan? Få känner till att dessa är fartygsklockor som kommer från fartygens radiorum, så kallade radiorumsklockor.


Man kan säga att klockan, och dess urtavla faktiskt har sitt ursprung i Titanics undergång år 1912. Efter förlisningen konstaterade man att radiotrafiken, på den tiden i form av morse kod, kring stora hamnar och frekventa fartygsrutter var så pass livlig att ett nödrop nödvändigtvis inte uppfattades på den allmänna frekvensen för fartygskommunikation.

För att åtgärda detta så fastställdes en internationell förordning var det sades både att fartyg bör ha 24 timmars radiovakt samt att två gånger i timmen, på en fastställd tidpunkt, iakta radiotystnad i 3 minuter.


För att underlätta radio-operatörens arbete så markerade man dessa intervall på urtavlan i radiohyttens klocka. Först hade man bara två intervall på den allmänna frekvensen 500 khz men vid andra världskrigets slut togs ytterligare en nödfrekvens i bruk och då tillkom de gröna/blå intervallen.På vissa klockor ser man ytterligare 4 sekunders röda markeringar runt urtavlan. Dessa markering gjordes med tanke på att underlätta sändandet av morsekodens nödmeddelande.


Radiorumsklockor fanns vanligtvis 1-2 st ombord på fartyg och klockans 'existens' upphörde i slutet av 1970-talet då kommunikationsutrustningen utvecklades ombord på fartygen.

8 views0 comments

Comments


bottom of page